חצב מצוי תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Drimia  aphylla