תלתן משולחף תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Trifolium physodes