צפורנית עבת-עוקץ תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Silena crassipes