כוכב מצוי © Photo: Yehuda Marta  
 
Asteriscus aquaticus