נורית המלל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ranunculus marginatus