דם-המכבים האדום תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Helichrysum sanguineum