סלק מצוי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Beta vulgaris