סלק מצוי תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Beta vulgaris