תמריר בינוני תמונה הבאה  © Photo: Racheli Schwartz -Tzachor  
 
Reichardia intermedia