פרגה קרחת החרמון תמונה הבאה  © Photo: Gadi Shaanan  
 
Glaucium oxylobum