אשבל מצרי תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Stachys aegyptiaca