אשבל מצרי ואדי רם, דצמבר תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Stachys aegyptiaca