אספסת תרבותית מעזבה פרדס-חנה, 4-2012 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Medicago sativa