אספסת תרבותית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Medicago sativa