טופח אדום תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lathyrus pseudocicera