אלת המסטיק תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Pistacia lentiscus