דבורנית כחלחלה © Photo: Yehuda Marta  
 
Ophrys iricolor