אחירותם החורש תמונה הבאה  © Photo: Gadi Shaanan  
 
Spartium junceum