שחליל מכופל תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Coronopus didymus