טופח נאה תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Lathyrus marmoratus