ורוניקה סורית © Photo: Yaniv Tilinger-Gold  
 
Veronica syriaca