טופח נאה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Lathyrus marmoratus