אשבל השדה תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Stachys arvensis