פשתנית זעירה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Linaria micrantha