ינבוט השדה תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Prosopis farcta