מורינגה רותמית תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Moringa peregrina