ורוניקה אפרפרה תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Veronica polifolia