דורית השדה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Spergula arvensis