מקור-חסידה חלמיתי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Erodium malacoides