פרג אגסני יער בן שמן תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Papaver  umbonatum