זקום מצרי תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Balanites aegyptiaca