כף-זאב אירופית תמונה הבאה  © Photo: Simon S. Cohen  
 
Lycopus europaeus