ארכובית הכתמים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Simon S. Cohen  
 
Persicaria lapathifolia