אסתר מרצעני תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Aster subulatus