אחילוף החורן תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Biarum auraniticum