אחילוף הגליל תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Biarum pyrami