אחילוף קטן תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Biarum bovei