עוקץ-עקרב שרוע תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Heliotropium supinum