צתרה ורודה תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Satureja thymbra