זיכריני מאונקל © Photo: Erga Aloni  
 
Myosotis uncata