ברזילון ריסני תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Sideritis perfoliata