סתוונית ירושלים ירושלים, נובמבר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Colchicum hierosolymitanum