רתמה קוצנית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Genista fasselata