חלבלוב קעור תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Euphorbia heterophylla