סתוונית הקליפות תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Colchicum tunicatum