עפעפית גדולת-פרחים תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Kickxia spartioides