קוטב גדול-כנף תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
macropterus Tribulus