קוטב גדול-כנף תמונה הבאה  © Photo: Roy Talbi  
 
macropterus Tribulus