כרוב השמן תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Brassica napus