עבקנה שכיח תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Arundo donax